• CM-HD011
創奇科技有限公司

CM-HD011
CM-HD011 AHD/CVI/TVI轉HDMI/VGA/同軸訊號

技術參數
 1. 本產品使用12V/1A直流穩壓電源供電輸入信號支援:
  1. AHD:1080P 50/60 1080P25/30 5MP 50/60 4MP50/60 2MP50/60
  2. AHD:1080P 50/60 1080P25/30 5MP 50/60 4MP50/60 2MP50/60
  3. CVI :1080P 50/60 1080P25/30 5MP 50/60 4MP50/60 2MP50/60
  4. TVI :1080P 50/60 1080P25/30 5MP 50/60 4MP50/60 2MP50/60
  5. CVBS:PAL-B/D/G/H/I/K/L/M/N/60 NTSC-M/J/4.43 720H/960H
 2. 輸出信號支援:
  1. HDMI:720P/1080P
  2. VGA:1024*768/1366*768/1280*720/1920*1080
  3. CVBS:PAL/NTSC
參數 最小值 典型值 最大值 單位
工作電壓 5 12 12 V
工作電流 300 300 300 mA
工作環境溫度 -40 25 120
儲存環境溫度 -30 25 50
型錄名稱 下載連結 分享連結
CM-HD011 CM-HD011